BENZEŞİM YAZILIMLARI

Benzeşim Yazılımları

Benzeşim yazılımı genellikle bir sistemin nasıl çalıştığını öğretmek için tasarlanan yazılımlardır. Öğrencinin bir konunun içeriğini yaparak ve yaşayarak, gerçeğine yakın ya da benzer şekilde bir eğitim ortamında öğrenmesidir. Öğrenci bilgisayar benzeşimiyle etkileşime girerek modelin kurallarını öğrenir. Benzeşimle etkileşim tamamlandığında öğrenci gerçek sistemin davranışı hakkında bilgi edinmiş ve deneyim kazanmış olur                   

Benzeşim yazılımları gerçek olay, durum ya da nesnelerle öğrenme olanağının bulunmadığı koşullarda, bunları temsil eden olay, durum ya da nesnelerin bilgisayar ortamında modellenmesine ve bunlarla öğrenmenin sağlanmasına olanak veren yazılımlardır

Benzeşim yazılımlarının yararları

 1.Zaman azaltma: öğrencilere kısa sürede daha fazla öğrenme etkinliğine katılma olanağı sağlar

2.Süre yavaşlatma: insan gözünün algılayamadığı olayların süresinin kısaltılarak uzun sürede gözlenmesini ve incelenmesini sağlayabilir

3.Öğrenciyi ortama katma: öğrencilere bazı sorular yönelterek öğrencinin dikkatini yazılıma çekilir

4. Deneyleri güvenilir kılma: tehlikeli koşullarda gerçekleşen olaylar benzeşim yazılımları kullanılarak güvenilir bir şekilde öğrenilebilir

5. Olanaksızı olanaklı kılma: bu yazlımlar öğrencilere gerçekte yaşayamayacakları deneyimlere erişim olanağı tanır

6. Farklı durumlarda yenilenebilme: öğrenciler olayları istedikleri kadar ve sınırsız değişiklikler yaparak yineleyebilir ve sonuçlarını gözleyebilir

 

BENZEŞİM YAZILIMLARININ SINIRLILIKLARI

 

Benzeşim yazılımlarının öğretim ortamlarında kullanılmasının yukarıda sayılan çok sayıda yararının yanında bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlar doğru modelin seçilmemesi ve benzeşim yazılımlarının yanlış kullanılmasıdır.

Benzeşim yazılımlarının sınırları

—        Yanlış kullanım

—        Doğru modelin seçilmemesi

 

Doğru modelin seçilmemesi

Öğrenciler benzeşim yazılımları gibi kontrollü ortamlarda bazı sistemlerin sabitleştirilmiş sürümlerini görürlerse, bu sistemlerin karmaşıklığı hakkında tam ve doğru olmayan bakış açıları geliştirebilirler. Örnek verecek olursak otomobil kullanımı hakkında benzeşim yazılımında deneyin sahibi olan bir kişi, tüm sürüş durumlarında nasıl davranacağı ile ilgili her şeyi bildiğini sanabilir. Bu gibi durumlarda eğitimciler benzeşimlerin gerçek deneyimi izlemesi gerektiğini belirtmekte; çok küçük yaştaki çocukların bilişsel gelişimleri erken dönemlerinde nesnelerle ilk deneyimlerini bilgisayar ekranından çok beş duyu organı ile yaşamaları gerektiğine inanmaktadırlar.

Yanlış kullanım

       Basitçe üzerinde gösterilebilecek, el ile yapılabilecek ya da gerçek nesnelerle öğretilebilecek kavramları öğretmek amacıyla bazen benzeşim yazılımlarının kullanıldığı gözlemlenmiştir. Örneğin öğrencilerin hayali bir gölde hangi hayvanların hangi hayvanları yiyerek beslendiklerini gösteren bir besin zinciri benzeşim yazılımından hoşlandıkları bilinmektedir. Ancak bazı eğitimciler bu kavramı öğretebilmek için bu tür bir benzeşim yazılımının gerekli ya da istenilir olup olmadığı konusunda aynı görüşte değildirler. Benzeşim yazılımlarının yanlış kullanımı hakkında bir başka görüşte, öğrencilerin benzeşim yazılımlarını genellikle etkili sorun çözme becerisi geliştirmeksizin kullanmasıdır. Bu tür uygulamalar gerçekte amaca hizmet etmeyen davranışları cesaretlenme açısından kuvvetlendirir. Örneğin bazı benzeşim yazılımları karşılaştıkları sorunu çözebilmek için gerekli olan bilgiyi daha önceden yeteri kadar vermemekte; bu nedenle öğrenciler kullanılabilir bilgiyi sistematik çözümlemeden çok deneme yanılma şeklinde çözümlemektedir. Bu nedenle öğretmenler benzeşim yazılımları uygun olmayan biçimde kullanmalarını engelleyecek stratejilerini dikkatli bir şekilde yapılandırılmalıdır. Benzeşim yazılımlarının yanlış kullanımı hakkında bir başka görüşte, öğrencilerin benzeşim yazılımlarını genellikle etkili sorun çözme becerisi geliştirmeksizin kullanmasıdır. Bu tür uygulamalar gerçekte amaca hizmet etmeyen davranışları cesaretlenme açısından kuvvetlendirir. Örneğin bazı benzeşim yazılımları karşılaştıkları sorunu çözebilmek için gerekli olan bilgiyi daha önceden yeteri kadar vermemekte; bu nedenle öğrenciler kullanılabilir bilgiyi sistematik çözümlemeden çok deneme yanılma şeklinde çözümlemektedir. Bu nedenle öğretmenler benzeşim yazılımları uygun olmayan biçimde kullanmalarını engelleyecek stratejilerini dikkatli bir şekilde yapılandırmalıdırlar.

 

 Benzeşim Yazılımlarını seçme ölçütleri

       Benzeşim yazılımları tür ve amaçlarına göre değişmektedir. Bu yazılımları seçebilmek için tek bir ölçüt listesi bulunmamaktadır. Bazı benzeşim yazılımları bir sistemin gerçek ve doğru bir şekilde sunulmasını gösterirken, diğerlerinde ekran öğelerinin ne sunduğunu bilmek önemli olabilmektedir. Ekranlar genellikle yapılması gereken işlem basamaklarını sunmadıkları için, benzeşim yazılımlarının diğer yazılım türlerine göre daha fazla açıklayıcı dokümana gereksinimi vardır.  Açık bir yönergeler seti öğretmenin yazılımı nasıl kullanabileceğini öğrenmesine ve öğrencilerine bu yazılımı nasıl hızlı ve kolay kullanabileceklerini göstermesine yardımcı olur.

1.Laboratuvar deneyleri yerine ya da bu deneylere destek olarak kullanma

2.Rol oynama yerine ya da rol oynamaya destek olarak kullanma

3.Alan gezileri yerine ya da alan gezilerine destek olarak kullanma

4.Yeni bir konuya giriş veya yeni konuyu açıklama amacı için kullanma

5.Araştırmayı ve süreç öğrenimini teşvik etme amacıyla kullanma

6. Birlikte çalışmayı ve grup çalışmasını yüreklendirme amacıyla kullanma

  

BENZEŞİM YAZILIMLARININ ENTEGRESYON STRATEJİLERİ

 

1.Laboratuvar deneyleri yerine ya da bu deneylere destek olarak kullanma Laboratuarlarda deneyi gerçekleştirmek için yeterli materyal yoksa benzeşim yazılımları deneylerin yerine geçebilir. Bir çok öğretmen benzeşimlerin ya öğrencilerin gerçek laboratuarlardan daha iyi yararlanabilmeleri için ön hazırlık yapmaları ya da herhangi bir tüketim maddesi kullanılmaksızın, orijinal deneyler üzerinde değişiklikler yaparak izleme etkinliklerinde bulunmaları şekli içerisinde gerçek laboratuarlar için etkin destekleyici olduğuna inanmaktadır.Bir iki benzeşim yazılımları kullanıcıların gerçekte yapamayacakları deneyleri ya da öğrenciler için çok tehlikeli deneyleri gerçekleştirmelerine olanak tanır

 

Rol oynama yerine ya da rol oynamaya destek olarak kullanma: Birçok öğrenci sınıf önünde rol oynamayı reddeder ya da çok istekli ve hevesli olur ve sınıfı rahatsız eder. Bilgisayar benzeşimleri öğrencilerin bireysel utangaçlığını ve geri hizmet(lojistik) sorunlarını öğrenme deneyimlerinden arındırır ve sınıfın rol oynama etkinliğini daha fazla kontrol edebilir duruma getirir. Öğrencilerin en büyük hayal güçlerini harekete geçirerek ilgilerini etkinliklere çeker. 

Alan gezileri yerine ya da alan gezilerine destek olarak kullanma

Bir etkinliği gerçek ortamında gözlemlemek özellikle küçük yaştaki çocuklar için çok değerli bir öğrenme deneyimi olabilir. Bununla birlikte bazen gidilmek için arzu edilen yere okuldan ulaşmak olanağı olmayabilir. Bu durumlarda benzeşim yazılımları en iyi seçenek olarak görülebilir. Aynı laboratuarlar gibi benzeşim yazılımları da izleme etkinliği olanağı sunmaktadır

Yeni bir konuya giriş veya yeni konuyu açıklama amacı için kullanma: Yazılımlar öğrencilere çevrelerindeki öğeleri keşfetmelerine izin verip onların konu ile ilk derinlemesine ilişkisine olanak sağlamaktadır. Bu bir çok amacın gerçekleşmesine yol açabilir. İlk olarak yeni konular ya da bilinmeyen ortamlara tehlikesiz giriş olanağı sağlar.Öğrenciler kendilerinin not ile birlikte değerlendirilmeyeceğini bildikleri için kendilerini baskı altında hissetmeyecek.Bir benzeşim yazılımı konuya ilk bakışı tanışmayı sağlar.Benzeşim yazılımları öğrencilerin konuya karşı ön bilgi geliştirmelerine yardımcı olur.Bol miktarda grafik ve uygulamalı etkinlikler onu konuya çeker ve daha iyi öğrenmesini sağlar.son olarak bazı yazılımlar öğrencilerin ön şart becerilerinin konu ile nasıl ilişkili olduğunu görmelerini sağlar.

Araştırmayı ve süreç öğrenimini teşvik etme amacıyla kullanma:  Öğretmenler genellikle öğrencilerin kendi bilişsel süreçlerini keşfetmeye güdü altına almak için içerik-bağımsız benzeşim/sorun çözme yazılımları kullanırlar. Bu tür yazılımlar öğrencilerin özel bir içerik öğrenmelerini gerektirmediği için onları sorun çözme adımlarına ve stratejilerine yoğunlaştırma daha kolaydır.  Hatta içerik bağımsız ürünlerle öğretmenlerin yazılım etkinliklerinden elde edilen beceriler ile deneyimleri transfer etmek istedikleri içerik alanından elde edilen beceriler arasında karşılaştırmalar yapmalarından daha önemlidir. Örneğin Virtual Lab(Riverdeep) öğretmenin belirtmek isteyeceği fen bilimleri süreç becerilerine bir ön vurgu sunmaktadır

Birlikte çalışmayı ve grup çalışmasını yüreklendirme amacıyla kullanma: Bazen benzeşimi yapılmış bir gösterim öğrencilerin ilgisini hızlı ve etkili biçimde çekebilir ve bir ürün üzerinde birlikte çalışma konusunda ilgilerini çekebilir.Örneğin göçmenlik ve kolonileşme konusu üzerine yapılmış bir benzeşim yazılımı bir öğretmenin sosyal bilgiler dersinin bir ünitesinde grup projesi başlatmak için hareket noktası olabilir

 

BENZEŞİM YAZILIMLARINI KULLANMA KLAVUZU

 

      Benzeşim yazılımları özel öğretici yazılımlar ve alıştırma ve tekrar yazılımlarına göre daha etkili ve çok yönlü yazılımlardır. Bireysel küçük gruplar etkinliği ya da tüm sınıf etkinliği olarak da kullanılabilir.Her üç durumda da eşit seviyede etkili olabilmektedir.Bir öğretmen bir konuyu sınıfa bir benzeşim izleterek ya da sınıfı küçük gruplara bölüp her birine sorun çözdürerek öğretebilir.Tartışmaya ve karışık çalışmaya olanak tanımasından dolayı bireysel çalışmadan çok ikili ya da küçük gruplar şeklinde kullanıma daha uygundur.Ancak bu benzeşim yazılımlarının bireysel olarak kullanılamayacağı anlamına gelmemektedir

                                                                                                                                            

 

 

 

HAZIRLAYAN: ŞAFAK MEMİOĞLU

SINIF: 1-A

NUMARASI:091201011

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !